Danmark 2050: 100% grøn vedvarende energi

Danmarks 2050

Opdatering:

Danmark skal stadig køre på vedvarende energi i 2050, men håndværkerfradraget som vi omtaler ændres fra år til år af den siddende regering. Brug derfor skat.dk for opdateret information om håndværkerfradrag.

Danmark skal være grønt land inden 2050

At vi er et land førende inden for grøn energi kommer sjældent bag på verden ude omkring os. Men når vi nu er så dygtige, hvor meget gør vi så for os selv?

Statistisk set er der installeret omkring 100.000 små varmepumpeanlæg ude i det ganske land, alle til opvarmning af alm. boliger. Der er også installeret cirka 5.000 større anlæg til opvarmning af boligkomplekser, landbrug og industri.

I 2017 er håndværkerfradraget en mere grøn udgave af de tidligere år, hvor det kun er energirenoveringer og klimatiltagene som du kan få støtte til.

Energifradraget ved energirenovering er pt. på 12.000 kr. årligt pr. person. Altså vil det sige at bor i 2 voksne + et barn over 18 i husstanden, ja så kan I få et fradrag på hele 36.000 kr. pr. år.

Vedvarende energi på verdensplan

Det er ikke kun Danmark, som har taget en beslutning om at overgå til vedvarende energi. I FNs 17 verdensmål, under Mål 7.3 (bæredygtig energi) står der skrevet: "Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles".

Det mål, kan bl.a. opnås ved brug af jordvarme – og det er ikke kun miljøet som får det bedre; du kan også styrke din egen økonomi ved at overgå til jordvarme. Beregn selv din besparelse ved skift til jordvarme her.

Kom med på energirejsen

Energirejsen er startet og projektet Ny Energi udgav en video på Facebook, som giver et godt overblik over danskernes energirejse fra 1970 til i dag. Se hvordan du er en del af energirejsen her: https://www.facebook.com/nyenergi/videos/520171104816906/

Projektet er desværre stoppet og hjemmesiden (nyenergi.nu) nedlagt.

Få hjælp til at hjælpe

For at Danmark kan blive et grønnere land, er det ofte muligt at få tilskud i en eller anden form.

Har du planer om at energioptimere dit hjem, f.eks. med ny jordvarme, kan du læse mere tilskud til jordvarme her.