Etablering af jordvarme

Fakta om etablering

Jordvarmeanlæg består primært af to elementer

  1. Jordslange, der graves ned i din have.
  2. Varmepumpe, der monteres indendørs

Når solen skinner, opvarmes jorden og en stor mængde af energi bliver lagret i øverste jordlag. Energien suges ud af jordlaget via jordslangen og transporteres løbende via frostsikker væske ind til varmepumpe. Dernæst omdanner varmepumpen varmen til så høje temperaturer, at det matcher boligens behov.

Etablering af jordvarmeanlæg

Metoderne der i dag benyttes når vi etablerer jordvarme ved dit hus kræver bl.a. gravearbejde. Vi gør det så skånsomt for haven, som det er muligt og graver kun det absolut nødvendige. Derfor trækkes slangerne ned gennem jorden, så du ikke står med en total ødelagt have bagefter – da alt foretages så skånsomt som muligt.

Komplet jordvarmeanlæg

Et komplet jordvarmeanlæg er naturligvis mere end "bare" nogle slanger og en pumpe. De elementer som tilsammen skaber et komplet jordvarmeanlæg er som minimum:

  • Jordslanger med frostsikker væske
  • Varmepumpe
  • Styreenhed
  • Varmtvandsbeholder
  • Centralevarmeanlæg
  • Gulvvarme, radiatorer, vandhaner, bad mm.

Udover varmekilden, kan alt dit eksisterende VVS fortsætte som hidtil ved etablering af jordvarme. Du behøver altså ikke tænke på udskift af radioterer, vandhaner eller andet. Det eneste vi skifter er opvarmningen af det vand du bruger.

Og det er med god samvittighed!

Der skal naturligvis bruges strøm til at drive din varmepumpe og anlægget, men forbruget her er så lille at du faktisk kan spare helt op til 70% på det samlede energiforbrug. Det vil sige den samme mængde varme og varmt vand - men til 1/3 af prisen sammenlignet med eksempelvis oliefyr.

Læs mere om hvordan og hvorfor du sparer penge på jordvarme, på vores informationsside om jordvarme eller brug under 5 minutter på at udregne hvor meget du kan spare på jordvarme, ved at bruge vores online beregner.